For høje træer….

Bestyrelsen har efterhånden modtaget en del forespørgsler vedr. de tilladte højder på træerne og anden beplantning.

Efterhånden er afdeling 7 jo en ældre forening og træer har det jo med at vokse – om end ikke ind i himlen – så et stykke derop. Derfor er der mange at de træer, som er sat i tidernes morgen, der er blevet ALT FOR HØJE, og man har selvfølgelig pligt til at beskære, således at de opfylder vores ordensregler (§7 der beskriver en max-højde på henholdsvis 2 og 4,5 mtr. for træernes vedkommende ).

Det henstilles til enhver at få det bragt i orden.

Da vores grunde jo ikke er så store, er det jo ofte naboen der “har glæde” af de høje træers skygge (og senere nedfald).