Generalforsamling ???

Med baggrund i forbuddet om at mødes i større og mindre forsamlinger er vi nødsaget til at udskyde årets generalforsamling. Den planlagte generalforsamling – som vi havde varslet til afholdelse d. 19. april – bliver først afholdt når vi engang må samles igen. I vil modtage indkaldelsen med det varsel som vores vedtægter foreskriver. SÅ HOLD ØJE MED JERES MAIL’s

Pas på jer selv og ikke mindst hinanden / BESTYRELSEN