Nyheder

PETANQUE hygge

Brian og Michael har taget initiativ til at starte op med petanque-hygge fra på fredag d. 22/7 kl. 15.00 – og forhåbentlig hver fredag….

Tanken er at mødes hver fredag kl. 15 ved banerne og hygge med petanque, egne medbragte drikkevarer og ikke mindst hinanden.

se i øvrigt opslag på vores info-skabe…..

Tak for initiativet / Bestyrelsen

PLIGT-arbejde d. 3. juli 2022 kl. 9:00

Var du ikke med på forårets pligt-arbejde, er der nu endnu en chance for at fremmøde ud over den tidligere informerede dato 20/8-2022.

Vi har i bestyrelsen valgt at have endnu en dag, da en del af opgaverne fra vores første dag ikke blev udført, og da en del allerede nu trænger til en kærlig hånd.

/Bestyrelsen

Døde duer

søndag d. 1. maj 2022 vil Alex sørge for at der er “Døde duer” ved Foreningshuset i tidsrummet mellem kl. 12 – 13.

Støt op om initiativet…. /bestyrelsen

Generalforsamling 2022

Der er udsendt indkaldelse til GF 2022 – og selve hæftet med indkaldelse og bilag vil blive omdelt i postkasserne søndag d. 10/4 efter kl. 12:00.

Har du endnu ikke fået afhentet din nøgle til postkassen, kan det ske søndag d. 10/4 kl. 12:30 – 13:30 hvor bestyrelsen ekstraordinært holder åbent på kontoret. Næste mulighed er kontortid i maj !

SÆSON-start

Så er sæsonen 2022 gået i gang, og vi er uden coronarestriktioner, vi har hejst flaget, spist morgenmad og ikke mindst afholdt vores første pligtarbejde – den 2. april 2022.

Tak til alle jer der mødte op – trods vejret ikke lige gjorde det muligt at blive helt færdige.

Der var mødt 75 personer op fordelt over 64 haver. Det er så flot !!! Der blev virkelig gået til den rundt over det hele. Fælleshuset blev rengjort fra A-Z, skraldevognene kørt ud på vores affaldsøer, Petanque-anlæg og legeplads rengjort for ukrudt, udenoms arealet v. Fælleshuset rengjort, Grusbunken samlet og ikke mindst fik vi sat de sidste vej-/parkeringssøm i asfalten. Vi håber så at man vil gøre en lille indsats for at parkere mellem disse, således at der plads til din nabo også (med mindre han er kommet hjem før dig 😉

Der vil blive en ekstra dag i løbet af foråret hvor vi kan tilbyde nogle af dem der ikke kunne d. 2/4 at tage deres tørn. Vi mangler stadig at rense hækken ved Brøndbyvej og ikke mindst få malet de sten der stadig trænger….

Stor tak fra bestyrelsen for jeres opbakning

Brøndby købmanden

Vi har fået meddelelse fra Afd. 1 om at købmanden ikke åbner 1. april, og at de heller ikke i øjeblikket kan sige om og hvornår det evt. sker….

/ bestyrelsen

Pligt arbejde 2/4-22

Alle haver/medlemmer indkaldes til pligtarbejde i afdeling 7

– lørdag d. 2. april 2022 kl. 10:00

Kan man ikke denne dag, kan man melde afbud, men så har man jo mødepligt til vores 2. omgang d. 20. august 2022

/bestyrelsen