Nyheder

Have-leje for marts 2023

Alle havelejere har fået en mail om at der ikke kunne trækkes haveleje fra kortet, som vi plejer.

Der er tilsyneladende en fejl og vi har rettet henvendelse til systemejer. I skal ikke gøre noget med mindre I får besked direkte fra en af os fra bestyrelsen.

I behøver ikke at skrive til os – vi ved det godt, og der arbejdes på sagen.

I skal ikke opdatere jeres kort som der står i mailen, men afvente besked fra os…..

På bestyrelsens vegne / Kirsten Hornbæk

Sæson 2023 – start

Der er standerhejsning lørdag d. 1. april 2023 kl. 8:00, med efterfølgende pligtarbejde kl. 10:00 (undskyld at vi fik skrevet 2022 i vores sidste nyhedsbrev)

Standerhejsning starter med morgensangen og efterfølgende morgenmad og -kaffe/-the.

Pligtarbejde mødes vi til kl. 10:00 v. fælleshuset, hvor arbejdsopgaverne fordeles.

På gensyn fra hele bestyrelsen

Lukket for vandet 23/11

Der er i forbindelse med renovering af vandmålere m.v. konstateret et brud på vores hovedmåler og dermed også hovedvandforsyningen.

Derfor er vandet for hele afdelingen lukket indtil videre. Vi kan desværre ikke sige noget om hvor lang tid det vil tage – alt fra et par timer og til et par dage….. Beklager.

/Bestyrelsen

Brønd udskiftning

Der er desværre sygdom hos grave-entreprenør, som skulle have været i gang i dag (22/11) så de kommer ikke til at starte op i dag. De forventes at starte onsdag i stedet…..

Blot til orientering på bestyrelsens vegne /Kirsten Hornbæk – formand

VANDaflæsning 2022

HUSK at i morgen d. 7. november 2022 er sidste frist for at aflevere sin vandaflæsning !! aflever tal via hjemmeside, mail eller i postkassen – det er dit ansvar at den er aflæst og afleveret på et af disse muligheder. f. bestyrelsen Kirsten Hornbæk

Husk at der er ny pris fra i år hvis bestyrelsen skal ud og aflæse !!!

PETANQUE hygge

Brian og Michael har taget initiativ til at starte op med petanque-hygge fra på fredag d. 22/7 kl. 15.00 – og forhåbentlig hver fredag….

Tanken er at mødes hver fredag kl. 15 ved banerne og hygge med petanque, egne medbragte drikkevarer og ikke mindst hinanden.

se i øvrigt opslag på vores info-skabe…..

Tak for initiativet / Bestyrelsen

PLIGT-arbejde d. 3. juli 2022 kl. 9:00

Var du ikke med på forårets pligt-arbejde, er der nu endnu en chance for at fremmøde ud over den tidligere informerede dato 20/8-2022.

Vi har i bestyrelsen valgt at have endnu en dag, da en del af opgaverne fra vores første dag ikke blev udført, og da en del allerede nu trænger til en kærlig hånd.

/Bestyrelsen