Nyheder

VANDAFLÆSNING 2021

Dette blot en reminder om at der skal indberettes vand senest d. 9. november 2021

På nuværende tidspunkt (7/11 kl. 17) har jeg modtaget ca. halvdelen via hjemmesiden/mail eller postkassen.

Har man ikke har indberettet senest 9/11, vil bestyrelsen foretage aflæsning af måleren og man vil blive afkrævet yderligere kr. 50,- på vandafregningen !!!!

Sortering af affald / Storskrald

Ved vores pligtarbejde d. 12. september blev der ryddet op efter noget værre rod – i vores storskraldsareal. Det blev faktisk rigtig pænt….

Der er nu gået en uge, og et af bestyrelsens medlemmer kunne konstatere at der allerede var lagt en hel del affald i forkerte vogne.

Det kan du/I simpelthen ikke være bekendt, for resultatet er blot at vores vogne ikke bliver tømt…..

Det er måske ikke til gene for “dig” da du jo er kommet af med dit affald (i den forkerte vogn) – Men der er nogen som ikke har mulighed for at køre på genbrugspladsen med sit affald.

PAP skal skilles, således at det bliver helt fladt inden det lægges i vognene til pap.

Kirsten / Formand afd. 7

TOILET-nøgle ny info

Der er her til aften (8/9-2021) blevet skiftet cylinder ud på vores toiletter i Fælleshuset.

Nu er det så STORskrald-nøgler der gælder til disse.

Så der er ikke længere brug for den gamle ruko nøgle til toiletterne og postkasserne. Vi har ikke noget at bruge disse til, så du/I kan blot smide dem i den rette skraldespand (metal)

Bestyrelsen / Kirsten H

Affalds-tømning

Vores uger med dobbelt-tømning af vores mad- & restaffald er nu ovre. Det er derfor kun hver fredag at der tømmes i vores tre vogne på affalds-øerne.

husk stadig at de ikke tømmer vognene når de er overfyldte !!!!

/Bestyrelsen

Varsling – lukning for vandet….

Vi skal have foretaget arbejde med en del haner i nogle haver, og vores VVS’er bliver nødsaget til at lukke for vandet. Det er i dagtimerne og ikke nødvendigvis alle stierne.

TIRSDAG d. 24. august 2021

Det er som udgangspunkt stierne 3, 4 og 6 – men måske kan arbejdet vise sig større og muligheden for at han skal lukke for hovedhanen kan foreligge.

Bestyrelsen

Coronapas til generalforsamlingen

Forsamlingsforbud mv gør at vi som minimum skal lave stikprøvekontrol af jeres coronapas hvis I møder op til generalforsamlingen….

du/I skal enten være vaccineret, have haft COVID-19 eller have en negativ test, som Max er 72 timer gammel

Det bliver godt igen😷👍🏻 / Bestyrelsen

Generalforsamling indkaldelse

Så er indkaldelsen m. dagsorden sendt rundt til jer der har mail.

Bilags-hæftet kan afhentes på kontoret i dag lørdag d. 29/5 ml. 10.00 -12.00, samt i kontortiden 6/6 kl. 10.30 – 11.30.