Nyheder

Fejlsortering af affald – igen

Der er kommet tilbagemelding fra renovationen om at metalcontaineren i storskraldsrummet ikke er blevet tømt, da “nogen” har lagt spray-dåser ned i metal…… Det er forkert sortering !!!

Spray-dåser skal sorteres som farligt affald. Selv om de er af metal så er det dåser under tryk og der “farligt”. Vi får ikke tømt før det er sorteret korrekt.

EKSTRAORDINÆRE  ÅBNINGSTIDER PÅ KONTORET

  • I forbindelse med underskrivning af

lejekontrakterne vers. 2023

Tirsdag      d. 8. august  ml. kl. 18:00 – 19:00

Mandag    d. 14. august ml. kl. 18:00 – 19:00

Torsdag     d. 17. august ml. kl. 18:00 – 19:00

Søndag      d. 20. august ml. kl.  9:00 – 11:00

                                        (i forbindelse med pligtarbejde)

  • Er der både en lejer 1 og lejer 2 skal begge parter skrive under på lejekontrakten

(det er muligt at der kommer flere datoer til senere…)

Trailer “forsvundet”

Der er forsvundet en trailer fra trailer P-pladsen ved sti 2.

reg. nr. AM 8824. tilhørende Jørgen Lorentzen have 109. Den var låst med den lille boks.

Har du set noget, “lånt” den så giv lige besked retur. Den meldes stjålet hos politiet…. samtidig henledes opmærksomheden på at nogen måske “låner” uden at have fået lov.

Info-aften om TINGLYSNING 20/6 kl 19

HUSK at det er på tirsdag d. 20. juni kl. 19.00 i Foreningshuset, at Ditte kommer og sætter os ind i hvad det betyder, hvad man skal huske at sørge for o.s.v. når/hvis man har sit kolonihavehus registreret hos Tinglysning.DK

Hvis man f.eks. tager et lån med huset som pant/sikkerhed bliver man reg. på Tinglysning.DK ……

Det er der en stor del af haverne i afd. 7 der har, så hvis du er i tvivl så kom og lyt og spørg på tirsdag.

På bestyrelsens vegne

VI SES

Vandforsyningen afbrudt….

Det er hele Brøndby Vester og Brøndby Strand der er ramt af forsyningsproblemer. Der er på facebook lagt en lille film op (vores Brøndby) hvor man kan se at der er et brud ovre hvor de er ved at lave støjværn for det gamle Brøndbyvester (Hovsa)

Vi kan ikke gøre noget her fra os selv – i denne sammenhæng er vi en lille del af et stort problem.

Bestyrelsen / Kirsten Hornbæk

Problemer med betaling – igen

der er for en del lejere problemer (igen) med at kunne trække for havelejen her primo april….

LAD VENLIGST VÆRE MED AT GØRE NOGET indtil videre. Der er skrevet til system-ansvarlige om at de skal finde ud af noget.

sidste gang gik det i orden af sig selv efterfølgende……og trækket for lejen skete uden at man skulle gøre noget….

Kirsten H / formand

Have-leje for marts 2023

Alle havelejere har fået en mail om at der ikke kunne trækkes haveleje fra kortet, som vi plejer.

Der er tilsyneladende en fejl og vi har rettet henvendelse til systemejer. I skal ikke gøre noget med mindre I får besked direkte fra en af os fra bestyrelsen.

I behøver ikke at skrive til os – vi ved det godt, og der arbejdes på sagen.

I skal ikke opdatere jeres kort som der står i mailen, men afvente besked fra os…..

På bestyrelsens vegne / Kirsten Hornbæk

Sæson 2023 – start

Der er standerhejsning lørdag d. 1. april 2023 kl. 8:00, med efterfølgende pligtarbejde kl. 10:00 (undskyld at vi fik skrevet 2022 i vores sidste nyhedsbrev)

Standerhejsning starter med morgensangen og efterfølgende morgenmad og -kaffe/-the.

Pligtarbejde mødes vi til kl. 10:00 v. fælleshuset, hvor arbejdsopgaverne fordeles.

På gensyn fra hele bestyrelsen