Affald

Køkkenaffald skal anbringes i de opsatte dagrenovationscontainere som står ved alle stier. Containerne er åbne fra den 1. april til den 31. oktober. Det er vigtigt at sortere sit affald og kun at lægge det affald i, som hører sig til. I modsat fald kan det øge vores omkostninger for håndtering af affald.

Alt andet affald betragtes som storskrald og modtages på Brøndby kommunes genbrugsplads på Sydgårdsvej – her er der afffaldssortering.

Storskrald ved Foreningshuset kan anvendes når det passer ind i din hverdag – du skal bruge nøgle for at komme ind. Der er også her affaldssortering og alle bedes medvirke til at holde orden.

Afdeling 7 har en intern ordning om afhentning af haveaffald, primært for dem, som ikke selv har mulighed for at køre det på Brøndby Kommunes genbrugsstation.

Der er afhentning – på skift ud for en af stierne hver uge/mandag. Bundter på max. 1 meter og affald i åbne og gennemsigtige poser modtages.

Haveaffald afhentes i sæsonen, 1. april – 31. oktober.

Se listen med datoer og afhentningssted under grønt affald.