Dagrenovation

Dagrenovation indsamles fra 1. april til 31.oktober.

Der affaldssorteres således at der på de nye affaldsøer kun lægges det affald i de enkelte container som anvist på vognene. (Plast, restaffald og mad/bioaffald)
Ved overfyldning skal man bruge den nærmeste container, ved en af de andre stier, da de ellers ikke vil blive tømt….