Nyheder

Vand-breve vedr. 2020-forbrug er sendt ud…

Der er i går sendt breve til dem der har oplyst mail til bestyrelsen.

Brevene oplyser om hvilket beløb, der vil blive trukket til betaling af vand. Der vil blive foretaget træk d. 6. eller 7. juni, således at det kan adskilles fra det faste træk, der foretages til dækning af havelejen.

Evt. spørgsmål eller kommentarer bedes tilsendt til bestyrelsens mail – bestyrelsen@afdeling7.dk

Hilsen på bestyrelsens vegne / Kirsten H

VAND-aflæsning ved sæsonstart AFLYST

Vi har nu lokaliseret problemet, hvorfor vi ikke længere har brug for at få tilsendt jeres vand-aflæsning. Men derfor er det jo altid en god ide at lave en kontrol aflæsning og ikke mindst at prøve jeres åbne/lukke mekanismer – vi får en del tilbagemeldinger om at de er lidt svære. Man bør nok kunne lukke for vandet ved sæson-afslutningen.

Tak for jeres indsats med at finde problemet. /Kirsten H – formand

I er selvfølgelig velkommen til at indsende jeres aflæsning/tal, hvis I gerne vil tjekke om jeres evt. forbrug stemmer med jeres forventninger. Det er jo også en metode til at se om der kan være et (usynligt) brud et sted i jeres have…..

INGEN VAND 1/2

Der er ingen vand i haveforeningerne i nogle timer (iflg. HOFOR) i dag. Det skyldes noget arbejde i forbindelse med Letbanen. Der er desværre ikke kommet noget info omkring driftsforstyrrelsen til foreningerne, da de ikke antager at der er folk i haverne i øjeblikket. Der skulle være vand igen indenfor et par timer – altså ca kl. 13/14

Bestyrelsen / Kirsten H.

VAND-aflæsning

Så er det tid til at få aflæst vandforbrug for denne omgang.

SIDSTE frist for indsendelse af tallet for 2020 er

8. november 2020 – gøres via vores hjemmeside

Herefter koster det kr. 50,- pr. aflæsning, som bestyrelsen foretager efterfølgende….. (hvis tallet ikke er modtaget senest 8/11-2020 kl. 23.59)

/Bestyrelsen

Affald – sæsonafslutning

vores affaldscontainere – både på affaldsøerne og i vores storskrald bliver tømt sidste gang i denne uge.

NÅR de er tømt MÅ DER IKKE fyldes mere i dem. De bliver kørt væk for vinteren. De tømmes torsdag og fredag morgen…. !!

/ Bestyrelsen

Svar på have-vandring spørgsmål

Bestyrelsen har fået en del henvendelser vedr. havevandringen og de udleverede sedler om hvad der ikke var fundet i overensstemmelse med vores ordensregler.

Bestyrelsen er enige om at vi fastholder vores henstillinger og det gøres med henvisning til at så længe vi har de ordensregler og vedtægter, som vi har i øjeblikket, så er det dem der er gældende.

Er man ikke enig eller tilfreds med vores regler og vedtægter, som de er, så vil vi gøre opmærksom på at i henhold til vores vedtægter kan man komme med forslag til ændringer af ovenstående – Dette gøres som beskrevet i vores vedtægter – og fristen er en måned efter regnskabsårets afslutning – nemlig d. 31. januar. Indtil næste generalforsamling – og evt. ændringer af ordensregler/vedtægter er det de nuværende der er gældende.

/ Bestyrelsen

VAND-aflæsning 2020

Vi modtager i øjeblikket en del vandaflæsninger ….. Det er egentlig også helt OK hvis det er fordi man nu lukker af for vinteren.

ELLERS vil vi meget gerne have aflæsninger pr. 31/10-2020 ca. – med afleveringsfrist d. 8. november. Det er for at forbruget bliver så tæt på 12-måneder som muligt.

Vi sender en reminder rundt når vi nærmer os afslutningen på sæsonen. / Bestyrelsen