Nyheder

Generalforsamling 2022

Der er udsendt indkaldelse til GF 2022 – og selve hæftet med indkaldelse og bilag vil blive omdelt i postkasserne søndag d. 10/4 efter kl. 12:00.

Har du endnu ikke fået afhentet din nøgle til postkassen, kan det ske søndag d. 10/4 kl. 12:30 – 13:30 hvor bestyrelsen ekstraordinært holder åbent på kontoret. Næste mulighed er kontortid i maj !

SÆSON-start

Så er sæsonen 2022 gået i gang, og vi er uden coronarestriktioner, vi har hejst flaget, spist morgenmad og ikke mindst afholdt vores første pligtarbejde – den 2. april 2022.

Tak til alle jer der mødte op – trods vejret ikke lige gjorde det muligt at blive helt færdige.

Der var mødt 75 personer op fordelt over 64 haver. Det er så flot !!! Der blev virkelig gået til den rundt over det hele. Fælleshuset blev rengjort fra A-Z, skraldevognene kørt ud på vores affaldsøer, Petanque-anlæg og legeplads rengjort for ukrudt, udenoms arealet v. Fælleshuset rengjort, Grusbunken samlet og ikke mindst fik vi sat de sidste vej-/parkeringssøm i asfalten. Vi håber så at man vil gøre en lille indsats for at parkere mellem disse, således at der plads til din nabo også (med mindre han er kommet hjem før dig 😉

Der vil blive en ekstra dag i løbet af foråret hvor vi kan tilbyde nogle af dem der ikke kunne d. 2/4 at tage deres tørn. Vi mangler stadig at rense hækken ved Brøndbyvej og ikke mindst få malet de sten der stadig trænger….

Stor tak fra bestyrelsen for jeres opbakning

Brøndby købmanden

Vi har fået meddelelse fra Afd. 1 om at købmanden ikke åbner 1. april, og at de heller ikke i øjeblikket kan sige om og hvornår det evt. sker….

/ bestyrelsen

Pligt arbejde 2/4-22

Alle haver/medlemmer indkaldes til pligtarbejde i afdeling 7

– lørdag d. 2. april 2022 kl. 10:00

Kan man ikke denne dag, kan man melde afbud, men så har man jo mødepligt til vores 2. omgang d. 20. august 2022

/bestyrelsen

VANDAFLÆSNING 2021

Dette blot en reminder om at der skal indberettes vand senest d. 9. november 2021

På nuværende tidspunkt (7/11 kl. 17) har jeg modtaget ca. halvdelen via hjemmesiden/mail eller postkassen.

Har man ikke har indberettet senest 9/11, vil bestyrelsen foretage aflæsning af måleren og man vil blive afkrævet yderligere kr. 50,- på vandafregningen !!!!

Sortering af affald / Storskrald

Ved vores pligtarbejde d. 12. september blev der ryddet op efter noget værre rod – i vores storskraldsareal. Det blev faktisk rigtig pænt….

Der er nu gået en uge, og et af bestyrelsens medlemmer kunne konstatere at der allerede var lagt en hel del affald i forkerte vogne.

Det kan du/I simpelthen ikke være bekendt, for resultatet er blot at vores vogne ikke bliver tømt…..

Det er måske ikke til gene for “dig” da du jo er kommet af med dit affald (i den forkerte vogn) – Men der er nogen som ikke har mulighed for at køre på genbrugspladsen med sit affald.

PAP skal skilles, således at det bliver helt fladt inden det lægges i vognene til pap.

Kirsten / Formand afd. 7

TOILET-nøgle ny info

Der er her til aften (8/9-2021) blevet skiftet cylinder ud på vores toiletter i Fælleshuset.

Nu er det så STORskrald-nøgler der gælder til disse.

Så der er ikke længere brug for den gamle ruko nøgle til toiletterne og postkasserne. Vi har ikke noget at bruge disse til, så du/I kan blot smide dem i den rette skraldespand (metal)

Bestyrelsen / Kirsten H