Vandaflæsning 2019

De fleste har nu indberettet deres vandforbrug for sæson 2019 – de resterende er blevet aflæst af nogle af bestyrelsesmedlemmerne. 

Vand skal aflæses og indberettes via hjemmesiden senest d. 10. november 2019.

Hvis man har brug for at se sidste års aflæsning – må man finde sin afregning frem, som blev omdelt ifm med generalforsamlingen 2019.

Bestyrelsen