Skraldemændene er gået i arbejde igen…

men der må forventes uregelmæssigheder vedr. afhentningen af affald….