Svar på have-vandring spørgsmål

Bestyrelsen har fået en del henvendelser vedr. havevandringen og de udleverede sedler om hvad der ikke var fundet i overensstemmelse med vores ordensregler.

Bestyrelsen er enige om at vi fastholder vores henstillinger og det gøres med henvisning til at så længe vi har de ordensregler og vedtægter, som vi har i øjeblikket, så er det dem der er gældende.

Er man ikke enig eller tilfreds med vores regler og vedtægter, som de er, så vil vi gøre opmærksom på at i henhold til vores vedtægter kan man komme med forslag til ændringer af ovenstående – Dette gøres som beskrevet i vores vedtægter – og fristen er en måned efter regnskabsårets afslutning – nemlig d. 31. januar. Indtil næste generalforsamling – og evt. ændringer af ordensregler/vedtægter er det de nuværende der er gældende.

/ Bestyrelsen