Vand-breve vedr. 2020-forbrug er sendt ud…

Der er i går sendt breve til dem der har oplyst mail til bestyrelsen.

Brevene oplyser om hvilket beløb, der vil blive trukket til betaling af vand. Der vil blive foretaget træk d. 6. eller 7. juni, således at det kan adskilles fra det faste træk, der foretages til dækning af havelejen.

Evt. spørgsmål eller kommentarer bedes tilsendt til bestyrelsens mail – bestyrelsen@afdeling7.dk

Hilsen på bestyrelsens vegne / Kirsten H