VANDAFLÆSNING 2021

Dette blot en reminder om at der skal indberettes vand senest d. 9. november 2021

På nuværende tidspunkt (7/11 kl. 17) har jeg modtaget ca. halvdelen via hjemmesiden/mail eller postkassen.

Har man ikke har indberettet senest 9/11, vil bestyrelsen foretage aflæsning af måleren og man vil blive afkrævet yderligere kr. 50,- på vandafregningen !!!!