Har du glemt din cykel…

Afd. 1 meddeler at der siden sankt Hans har været efterladt en cykel ved Kløverlunden (ved bålpladsen). Den er aflåst.