Fejlsortering af affald – igen

Der er kommet tilbagemelding fra renovationen om at metalcontaineren i storskraldsrummet ikke er blevet tømt, da “nogen” har lagt spray-dåser ned i metal…… Det er forkert sortering !!!

Spray-dåser skal sorteres som farligt affald. Selv om de er af metal så er det dåser under tryk og der “farligt”. Vi får ikke tømt før det er sorteret korrekt.