Storskrald – lukkes 22/10

For at kunne være sikker på at vores storskrald-område bliver tømt/ryddet i forbindelse med sæsonens afslutning, vil der ikke være åbent for indlevering fra søndag d. 22. oktober 2023. Urbaser tømmer diverse containere i løbet af uge 43 (sidste tømninger i år) og derfor vil vi gerne sikre at der ikke fyldes i containerne når de lige har været for at tømme sidste gang…..

I øvrigt skal der også vaskes containere inden vi drager hjem på vinter-ophold, og det gøres bedst og nemmest hvis de er tomme 😉