Vandaflæsning 2023

Som vedtaget på Generalforsamlingen 2023 blev vores forbrugsår rykket således at det følger kalenderåret. (det er korrekt at der så vil være afregning for perioden november 2022 – december 2023 når vi afregner i 2024)

Det betyder i 2023 at vandet først skal aflæses pr. 31. december 2023. Det er dog også muligt at indsende sit måler-/forbrugstal hvis man lukker for vandet (v. måleren) når man drager hjem på vinterophold. Vi vil gerne have hvis I kan notere at der er lukket for vandet – og husk DATO for aflæsning. Hvis man ikke lukker for vandet i vinteren vil vi først have måleraflæsningen pr. 31/12-23.

Bestyrelsen