Grønt affald – kører igen

Der er nu startet op igen med at køre grønt affald – Startet på sti 1 d. 6.april. Der gøres opmærksom på at der er tale om grønt affald – og f.eks. IKKE savsmuld, kattegrus, udmugning fra kaninbure eller lignende, hvilket nogen har stillet ud denne mandag.