Der er ikke tømt storskrald, da der ikke var sorteret !!!!!

Dette er ikke en måde at anvende vores storskrald-ordning på. Der bliver ikke afhentet storskrald igen, før det er bragt i orden. Der må være nogen der kan genkende sit affald – Det er kun vores egne havelejere der har adgang til området.