Sortering af affald / Storskrald

Ved vores pligtarbejde d. 12. september blev der ryddet op efter noget værre rod – i vores storskraldsareal. Det blev faktisk rigtig pænt….

Der er nu gået en uge, og et af bestyrelsens medlemmer kunne konstatere at der allerede var lagt en hel del affald i forkerte vogne.

Det kan du/I simpelthen ikke være bekendt, for resultatet er blot at vores vogne ikke bliver tømt…..

Det er måske ikke til gene for “dig” da du jo er kommet af med dit affald (i den forkerte vogn) – Men der er nogen som ikke har mulighed for at køre på genbrugspladsen med sit affald.

PAP skal skilles, således at det bliver helt fladt inden det lægges i vognene til pap.

Kirsten / Formand afd. 7